Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Break On Budapest oldal üzemeltetője (Rendezvény Szervezője)

 

CoDesign Bt. 

1047 Budapest, Attila út 12-18. B313. 

Email: bob@breakonbudapest.com 

Tax number: 20671369-1-41

 

Általános rész

Személyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. Az itt olvasható adatvédelmi nyilatkozat arról tájékoztatja Önt, hogy milyen személyes adatokat tárolunk a Break on Budapest Salsa Festival-ra (a továbbiakban: Rendezvény) történő regisztrációja kapcsán, valamint hogy miként dolgozzuk fel és használjuk fel ezeket az adatokat.

 

Megszerzett adatok

A Rendezvényen való részvétel PASS megvásárlásához kötött, melynek kiállításához és elektronikus továbbításához, valamint a PASS befizetésének módjáról való tájékoztatáshoz szükségünk van az Ön (a Résztvevő) személyes adataira (név, email cím); valamint költségtérítéses szolgáltatások igénybevételéhez és elszámolásához, tehát a számlázáshoz is szükségünk van bizonyos személyes adataira (név, lakcím).

A rendezvényen továbbá kép- és hangfelvétel készül (videó, fotó, online stream, bejegyzés), amelyet a Szervezők saját tulajdonnak tekintenek és szükség szerint használnak marketing tevékenységükhöz, a rendezvény hirdetése céljával.

 

Jogalap és a feldolgozás célja

Személyes adatait az alábbi célokra gyűjtünk:

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a Résztvevők azonosításához szükséges, a www.breakonbudapest.com oldalon  történő regisztrációk lebonyolítása, illetve az így megrendelt termék (PASS) teljesítése érdekében. A jelentkezésekkel kapcsolatosan a rendszer e-mail üzenetet is küld a Résztvevőnek. A Résztvevők adatait kizárólag a megrendelések teljesítéséhez szükséges személyek (partner Tánciskola ügyintézője) számára adjuk át, külön hozzájáruló nyilatkozat alapján, akik azt saját felelősségükre kezelik tovább. Partnereink (partner Tánciskola ügyintézője) vállalják, hogy az általunk rendelkezésünkre bocsátott adatokkal minden esetben úgy járnak el, hogy az a vonatkozó előírásokkal összhangban legyen.

Adatait arra is használhatjuk, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ide tartozik segítség és támogatás nyújtása, valamint a fontos szerződési információk rendelkezésre bocsátása (regisztráció visszaigazolása, fizetési emlékeztető, fizetés visszaigazolása, regisztráció törléséről szóló emlékeztető, regisztráció törléséről szóló visszaigazolás).

Amikor Ön PASS regisztrációt végez a Rendezvényen való részvétel céljával, kifejezett hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy a Rendezvény Szervezőjeként összegyűjtsük, feldolgozzuk és kezeljük az Ön által önkéntesen, közvetlenül megadott személyes adatokat:

A személyes adatok kezelése – ha az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatot Ön a Regisztrációs oldalon elfogadottként jelölte meg – a Küldés gombra való kattintással megkezdődik és a kezelés a személyes adatok kérelemre való törlésééig, az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az adatkezelés Felhasználó általi megtiltásáig tart.

 

Adatok továbbítása és szolgáltatók

Adatait szigorúan bizalmasan kezeljük és nem adjuk ki harmadik felek számára, kizárólag ha Ön Ambassadoron keresztüli készpénzes befizetést választott. Erről Önt előre tájékoztatjuk és kizárólag az Ön hozzájárulásával tesszük meg. Ha kifejezi beleegyezését, a választott Ambassador megtudja az Ön nevét, email címét és a megvásárolni kívánt PASS típusát és a regisztráció időpontját. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy adatait az Ön engedélye nélkül is kötelességünk továbbítani, például a nyomozó hatóságoknak. Adatainak továbbítása ilyen esetben is törvényes keretek között marad.

 

Tárolási/megőrzési idő

Adatait alap esetben csak addig tároljuk, amíg ez a kapcsolódó szolgáltatások biztosításához szükséges (tehát a Rendezvényen való részvétel megvalósulásáig). Ezt követően személyes adatait töröljük, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a szerződéses vagy jogszabályi követelmények (pl. adózási vagy kereskedelmi célok, például számlázás) teljesítése érdekében kell megőrizni. Idén a járványügyi rendelkezések és esetleges kontaktkutatási kötelezettség miatt az adatokat a Rendezvény lezárulása után 4 hétig tároljuk, majd töröljük.

 

Közösségi média 

Facebook, Instagram

A webhelyünkön linkek mutatnak a Facebook webhelyére, illetve mobiltelefonról megnyitva az Instagram és Facebook alkalmazásba. A szolgáltatást kizárólag a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) üzemelteti.

Az említett linkeket a mi internetes megjelenésünkben a www.breakonbudapest.com oldalon Kapcsolat menü pont alatt találja.  

Ha Ön a webhelyünk látogatása közben rákattint egy ilyen linkre, és be van jelentkezve a személyes Facebook / Instagram felhasználói fiókjába, a rendszer továbbítja a Facebook / Instagram rendszerébe azt az információt, hogy Ön meglátogatta a webhelyünket.

A webhely, illetve a „BOB – Break on Budapest Salsa Festival” oldal, a „BOB – Break on Budapest Salsa Festival 2021” esemény és a „bobsalsafestivalbudapest” Instagram account meglátogatását a Facebook / Instagram hozzárendeli az Ön profiljához. Ezt az adatot a Facebook küldi át és tárolja. Ha ezt meg kívánja akadályozni, akkor még a linkre való kattintás előtt ki kell jelentkeznie a Facebook / Instagram felhasználói fiókjából. A Facebook / Instagram linkjeinek funkciója, különösképpen az adatok és felhasználói adatok továbbítása nem aktiválódik csupán a webhelyünk meglátogatásától, hanem csak és kizárólag a megfelelő linkre kattintástól.

A Facebook adatgyűjtésének céljáról és mértékéről, az Ön adatainak a Facebook rendszerében való további feldolgozásáról és felhasználásáról, az Ön erre vonatkozó jogairól, valamint a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről a Facebook adatkezelési szabályzatában olvashat bővebben.

Ha további kérdése lenne az Ön személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával vagy felhasználásával, valamint az adatokról történő információszolgáltatással, azokhoz való jogosultsággal, azok letiltásával vagy törlésével kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk.

 

Informatikai biztonság

A szolgáltatásainkkal való visszaélés elkerülésének érdekében egy informatikai biztonsági szolgáltató segítségével, ún. sütik és követési technológiák útján anonim módon bizonyos adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel a Felhasználó által használt végeszköz funkcióiról („eszközmeghatározó adatok”), a TCP/IP kapcsolatának nyers adatairól és a webhelyünk használatáról.

Ennek során az IP-címet is rögzítjük és feldolgozzuk, de néhány másodpercen belül kódoljuk. Személyes adatokat nem gyűjtünk vagy tárolunk. Az adatok az informatikai biztonsági szolgáltatónál kerülnek tárolásra, csalási kísérletek megelőzése céljából.

Ha tudomásunkra jut, hogy egy Felhasználó visszaél a szolgáltatásainkkal vagy megpróbált azokkal visszaélni, az erről szóló adatokat továbbítjuk az informatikai biztonsági szolgáltatónak. Ennek során alkalmanként szintén sor kerülhet eszközmeghatározó adatok továbbítására, ám személyes adatok továbbítására nem.

 

A visszavonás joga, adatok törlése

Személyes adatait azonnal töröljük, amint a Rendezvény lezajlott. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem áll módunkban törölni az adatait, ha jogi vagy egyéb okokból adattárolási kötelezettségünk van, vagy ha adataira szolgáltatásaink elszámolásához van szükség.

Ha beleegyezett személyes adatainak kezelésébe, a beleegyezést bármikor visszavonhatja, illetve kérheti személyes adatai törlését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Rendezvényen való részvételhez a Résztvevők azonosíthatósága elengedhetetlen.  

Információk az adatok védelméről, az információk megtekintéséről és helyesbítéséről, valamint az adatok törléséről és letiltatásáról

Az adatvédelmi nyilatkozattal és az adatvédelemmel kapcsolatos általános kérdéseket illetően, vagy ha magánjellegű adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően szeretné lekérdezni, helyesbíteni, letiltatni vagy törölni, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben és adja meg teljes nevét és e-mail-címét. Az adatvédelmi nyilatkozat elején olvasható elérhetőségeken keresztül megkereshet minket. 

 

Barion Pixelre vonatkozó kiegészítő általános szerződési feltételek

Hatályos: 2019. szeptember 5.

A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43; közösségi adószám: HU25353192) mint a Barion Pixel Szolgáltatójának általános szerződési feltételei. A Barion Payment Zrt. mint elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek a Barion szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Barion Általános Szerződési Feltételek vagy Barion ÁSZF) a Barion Pixel tekintetében jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételekben foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.

1. Meghatározások Jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételekben alkalmazott, nagy kezdőbetűvel jelölt kifejezések megegyeznek a Barion Általános Szerződési Feltételekben foglalt meghatározásokkal. Ezen túl jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltétekben az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

1.1 Barion Adatkezelési Tájékoztató A Szolgáltató mindenkor hatályos és a www.barion.com weboldalán közzétett Adatkezelési tájékoztatója.

1.2 Barion Cookie Tájékoztató A Szolgáltató mindenkor hatályos és a www.barion.com weboldalán közzétett Cookie tájékoztatója.

1.3 Barion Pixel Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint. A Barion Pixelnek két verziója létezik: a Barion Pixel Alap Verzió és a Barion Pixel Teljes Verzió.

1.4 Barion Pixel Alap Verzió A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatot gyűjtő verziója.

1.5 Barion Pixel Műszaki dokumentáció A Szolgáltató által internetes honlapján vagy egyéb módon közzétett, a Barion Pixel használatához szükséges technikai feltételeket tartalmazó dokumentum.

1.6 Barion Pixel Teljes Verzió A Barion Pixel mind csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, mind marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára 2 adatot gyűjtő verziója.

1.7 Hozzájáruláskezelő platform (Consent Management Platform) Olyan szoftver, amely a Kereskedő Weboldal látogatóinak cookie-k elhelyezésére és a cookie-val történő adatkezelésre vonatkozó, a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelő nyilatkozatát (hozzájárulás vagy elutasítás) beszerzi és rögzíti.

 1.8 Jogérvényesítési Igény Harmadik fél által a Kereskedővel, vagy a Szolgáltatóval szemben bejelentett, vagy érvényesített bármely követelés, vagy velük szemben indított bármely eljárás, amelyben azt állítják, hogy a Kereskedő Weboldalán keresztül a Barion Pixel használatával megvalósuló adatkezelési művelet sérti harmadik fél személyhez fűződő jogait, vagy adatvédelemmel összefüggő jogát.

1.9 Kereskedői Adatkezelési tájékoztató A Kereskedő Weboldalán közzétett, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő, a Weboldal látogatók tájékoztatását célzó, a Kereskedő által végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztató függetlenül annak elnevezésétől.

1.10 Kereskedői Cookie Tájékoztató A Kereskedő Weboldalán közzétett, a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelő, a Weboldal látogatók tájékoztatását célzó, a Weboldal cookie használatára vonatkozó tájékoztató függetlenül annak elnevezésétől. A Kereskedői Adatkezelési Tájékoztató és a Kereskedői Cookie Tájékoztató – annak elnevezésétől függetlenül – lehet egy dokumentum is.

1.11 Szolgáltató A Barion Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Kibocsátó, aki a Barion Pixel fejlesztője, üzemeltetője és a Barion Pixel cookie-val végzett adatgyűjtés során az adatok adatkezelője.

1.12 Weboldal A Kereskedő Szolgáltató által jóváhagyott Elfogadóhelyének a weboldala.

1.13 Weboldal látogató A Weboldalt látogató felhasználók.

2. A Barion Pixel technikai feltételei

2.1. A Kereskedő vállalja, hogy a Barion Pixelt a Weboldalába implementálja a Szolgáltató által közzétett Barion Pixel Műszaki dokumentáció szerint (a továbbiakban: Implementáció). A Barion Pixel Alap vagy Teljes Verziójának szerződésszerű implementációja az Elfogadóhely jóváhagyásának feltétele.

2.2. A Barion Pixel Weboldalba történő implementációjához a technikai feltételek meglétét és annak megfelelő beállításait a Kereskedő köteles saját költségén biztosítani. A Szolgáltató nem felel a 2.1. pont szerinti implementáció hibás vagy hiányos elvégzéséből eredő károkért.

 2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Barion Pixel technikai feltételeit megváltoztassa, amennyiben ez az időközbeni technikai fejlődés miatt, vagy a szolgáltatás biztonsága érdekében a Szolgáltató megítélése szerint szükséges. A megváltozott technikai feltételeket a Szolgáltató a saját weboldalán teszi közzé. A megváltozott műszaki feltételeknek való megfelelést a Kereskedő köteles saját költségén biztosítani a megváltozott feltételek közzétételében 3 meghatározott határidőig. Amennyiben ezen kötelezettségét a Kereskedő elmulasztja, a Szolgáltató nem felel a Kereskedőt vagy bárki más harmadik személyt az ebből ért kárért.

 2.4. A Kereskedő vállalja, hogy a Barion Pixel Weboldalba történő szerződésszerű implementációját követően az Elfogadóhely fennállása alatt a Barion Pixelt a Weboldalán a Szolgáltató által biztosított változatlan formában folyamatosan futtatja és technikailag biztosítja, hogy a Barion Pixel a Weboldal látogató eszközén cookie-t helyezzen el a mindenkori jogszabályi előírások betartása mellett.

3. Felhasználási jogok

3.1. A Szolgáltató a Kereskedő részére a Barion Pixel és az ehhez kapcsolódó dokumentáció, mint szerzői művek vonatkozásában a jelen Szerződés teljesítése érdekében és az ehhez szükséges mértékig ingyenes, időben és térben korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot biztosít. A felhasználási jog kifejezetten nem terjed ki a Barion Pixel többszörözésére, másolására, módosítására, átdolgozására, terjesztésére (fizikai adathordozón történő hozzáférhetővé tétel). A felhasználási jog harmadik személy részére nem ruházható át, illetve harmadik személy részére további felhasználási jog sem adható. A Szolgáltató a Barion Pixel és az ehhez kapcsolódó dokumentáció, mint szerzői művek vagyoni jogait a maga számára fenntartja, ezeket nem ruházza át a Kereskedő részére.

3.2. A jelen pont szerinti felhasználási jog a Kereskedőt az Elfogadóhely szerződés szerinti fennállásáig illeti meg.

4. Adatkezelés, adatvédelem

4.1. A Barion Pixel a Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett cookie, amely a Szolgáltató részére, mint adatkezelő részére végez közvetlenül adatgyűjtést és adattovábbítást. A Barion Pixel Weboldalon történő implementációjával a Kereskedő, mint a Weboldal üzemeltetője a Barion Pixel cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezésében működik közre. Ennek során a Kereskedő személyes adatkezelést nem végez, személyes adat a tudomására nem jut.

4.2. A Szolgáltató a Barion Pixellel gyűjtött személyes adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre jogos érdeke alapján kezeli (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont). A Szolgáltató a Barion Pixelt elsősorban csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, működéshez szükséges cookie-ként helyezi el. A Szolgáltató a Barion Pixel Teljes Verziójával gyűjtött személyes adatokat – a csalásmegelőzési célon túl – marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára is kezeli (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont). Ezen célból a Szolgáltató adatkezelése kizárólag a Weboldal látogató erre vonatkozó hozzájárulása esetén lehetséges. A Barion Pixel Teljes Verziója, amennyiben marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatához is gyűjt adatokat, hozzájáruláshoz kötött cookie-nak minősül. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatokat kizárólag a jelen pontban meghatározott célokra a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, azokat egyéb célokra nem használja.

4.3. A Kereskedő, mint a Weboldal üzemeltetője köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályok szerint a Weboldal látogatóit a Weboldal által használt cookiek-ról – azoknak a Weboldal látogató eszközén történő elhelyezése előtt – előzetesen tájékoztatni. 4 A Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldalon a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelő Kereskedői Cookie Tájékoztatót, valamint Kereskedői Adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé. A Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldal üzemeltetése során tevékenysége a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelel.

4.4. A 4.2 pontban írtakra figyelemmel, amennyiben a Kereskedő a Barion Pixel Teljes Verzióját implementálja, mint a Weboldal üzemeltetője köteles továbbá a Weboldal látogatók cookie elhelyezéshez és a cookie-val történő marketing célú adatkezeléshez szükséges, a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő hozzájárulását (a továbbiakban: Weboldal látogató Hozzájárulása) beszerezni és rögzíteni, valamint erről a Szolgáltatót a Szolgáltató által közzétett Barion Pixel Műszaki dokumentációban leírtak szerint – az ott meghatározott módon és formában (lásd consent event) – tájékoztatni. Ennek érdekében a Kereskedő köteles a Weboldalán Hozzájáruláskezelő platformot alkalmazni. Amennyiben a Kereskedő a Barion Pixel Teljes Verzióját implementálja, a Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy jelen pont szerinti kötelezettségének a jelen Szerződés időtartama alatt maradéktalanul eleget tesz.

4.5. A 4.3 és a 4.4 pontban foglaltak szerződésszerű teljesítése érdekében a Szolgáltató a mindenkori Barion Pixel Műszaki dokumentációban a Barion Pixelre vonatkozó és – a Szolgáltató álláspontja szerint – az adatvédelmi jógyakorlatnak megfelelő mintákat (pl.: a Weboldal látogatóknak szóló Cookie tájékoztató mintát, a Weboldal látogatók Hozzájárulására vonatkozó mintát) és Hozzájáruláskezelő platformot ajánl. Ezek azok a minimum követelmények, amelyeknek a Kereskedőnek a 4.3 és 4.4 pont vonatkozásában legalább meg kell felelnie. Az ennek elmulasztásából eredő valamennyi kárért a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.

4.6. A Kereskedő az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított öt (5) munkanapon belül írásban értesíti a Szolgáltatót bármilyen, a Kereskedő tudomására jutott Jogérvényesítési Igényről. Ha a Jogérvényesítési Igény olyan információkat tartalmaz, amelyek alapján felmerülhet adatvédelmi incidens bekövetkezésének gyanúja, akkor a Kereskedő erről a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb huszonnégy (24) órán belül értesíti a Szolgáltatót.

4.7. A Kereskedő tudomásul bír arról, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatok adatkezelője a Szolgáltató, így a Weboldal látogatók jogszerű tájékoztatása és a Weboldal látogatók jogszerű Hozzájárulásának beszerzése a Szolgáltató alapvető és jogos érdeke, valamint, mint adatkezelő rajta számonkérhető jogi kötelezettsége. Erre figyelemmel a 4.3 – 4.5 pontban foglalt kötelezettségek Kereskedő általi megszegése a Szolgáltató jogszerű adatkezelését veszélyezteti vagy hiúsítja meg, amelyért a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé és a Jogérvényesítési Igénnyel összefüggő vagy annak eredményeképpen előállt igénnyel, költséggel, kiadással, veszteséggel, (ideértve az ügyvédi költségeket, perköltséget és egy esetleges megegyezés költségét is) teljes helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé.

4.8. A Kereskedő tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató, mint pénzügyi piacon működő fizetési szolgáltató sikerességének alapja a Szolgáltató jó hírneve és az ügyfelek Szolgáltatóba és a Szolgáltató termékeibe vetett bizalma. Ez alapján a Kereskedő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az együttműködés keretében kifejtett tevékenysége semmilyen körülmények között nem keltheti a Szolgáltató, a Szolgáltató bármely irányú tevékenységének, illetve az általa kínált szolgáltatásnak, terméknek a rossz hírét, valamint nem vezethet az ügyfelek Szolgáltatóba vetett bizalmának csökkenéséhez. A Kereskedő erre figyelemmel minden ilyen magatartástól köteles 5 tartózkodni. Amennyiben a Kereskedő – számára felróhatóan – ezen kötelezettségét megszegi, a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.

4.9. A 4.3 és 4.4 pont szerinti szavatossági kötelezettség a Kereskedőt mindaddig terheli, amíg a Barion Pixel a Kereskedő Weboldalán el van helyezve.

5. Felelősség, szerződésszegés

5.1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Kereskedőt ért, alábbi okból bekövetkezett károk miatt: a. a Kereskedő a Barion Pixelt nem rendeltetésszerűen használja, implementálja; b. a Kereskedő az adatvédelmi jogszabályokat nem tartja be; c. a Kereskedő a Szerződésben, ideértve a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket, foglaltakat részben vagy egészben nem tartja be.

5.2. A Szolgáltató jogosult a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek, így különösen a 4. pontban foglaltak, Kereskedő általi teljesítését bármikor ellenőrizni. A Kereskedő ezen ellenőrzés elvégzése érdekében köteles a Szolgáltatóval mindenben együttműködni és az ehhez szükséges minden információt a Szolgáltató részére megadni.

5.3. Amennnyiben a Kereskedő a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket megszegi, az a Barion ÁSZF 6.1.23 g) pont és a 21.7 a) pont szerint Szerződésszegésnek minősül és a Szolgáltató jogosult az Elfogadóhely szolgáltatásokat (Elfogadóhely bezárása) és/vagy jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket és/vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.